Site İçi Arama

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile biraraya geldi. Yaklaşık bir aydan bu yana yapılan meclis genel kurulları sonrasında seçilen başkanlarla bir araya gelen ÖKK yürütme kurulu üyeleri, Kent Konseyi’nin çalışma tarzı ve yürütme kurulu üyelerinin meclis başkanları ile ilişkisi üzerinde duruldu. Toplantıya, 1 yürütme kurulu, 1 de meclis başkanı olmak üzere 2 üye mazeretli olarak katılmadı.
Toplantıda konuşan meclis başkanları, kendilerini tanıtarak meclis olarak düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Seçimin ardından ilk toplantılarını yapan meclislerin başkanları, toplantılarda dile gelen projeler hakkında bilgiler verdiler.
Toplantıda özetle şu görüşler dile getirildi.
* Haziran ayında yapılan Kent Konseyi seçimli genel kurulunun ardından meclis seçimleri de yapıldı. Bu seçimlerin ardından oluşan meclisler her ay en az 1 resmi toplantı yapacak ve bu toplantılardan çıkan sonuçlar ÖKK Yürütme Kurulu’na sunacaklar.
* Meclislerde dile getirilen projeler iyice olgunlaştırıldıktan sonra ÖKK yürütme kuruluna sunulacak. ÖKK yürütme kurulu, olgunlaşan projeleri bir dosya haline getirip ilgili kuruluş, kamuoyu ve basınla paylaşacak.
* ÖKK yürütme kurulu belli aralıklarla meclis başkanları ile biraraya gelip değerlendirme yapacak.
* ÖKK yürütme kurulu, meclis başkanları ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile görüşüp, Belediye ve Kent Konseyi arasındaki ilişkileri ve yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.
* ÖKK, meclislerin yürütme kurulu üyeleri ile biraraya gelip, Ödemiş’in en acil sorunları konusunda genel bir değerlendirme yapıp bazı önerilerde bulunacak. Bu toplantıya basın da davet edilecek.
Yaklaşık iki saat süren toplantı, iyi dileklerle sona erdi.